APLD ve Nucleoplasty

BEL VE BOYUN FITIĞINDA OTOMATİK DİSKEKTOMİ ( Clarus APLD) ve NUCLEOPLASTY TEDAVİSİ     

Bel ve boyun fıtığında ameliyat önerilen hastalarda otomatik diskektomi uygulaması ile ameliyat korkusu sona ermiştir Tüm dünyada bel ve boyun fıtığı ameliyatl   arı minimal invaziv cerrahi denilen (en kolay uygulama, en fazla fayda, en az risk) yöntemlere doğru dönmektedir. Otomatik diskektomi bu grup içinde yer alan ve sonuçları en iyi olan yöntemdir.

Otomatik diskektomi lokal anestezi altında yapılır. Özel bir skopi (taşınabilinir röntgen) kullanılarak, diskektomi uygulanacak disk mesafesine yerleştirilen 2,5 mm çaplı bir iğnenin içinden, yırtılan kıkırdak emilerek, sinirler ve omurilik üzerindeki baskı kaldırılır. Bu uygulama sırasında kullanılan iğne Nucleotome denilen bir cihaza bağlıdır. İğnenin ucundaki özel sistemle kıkırdaklar küçük parçalara ayrılarak emilir. Bu sistem kapalı bel ve boyun fıtıklarında kullanılır

Kapalı veya serbest fıtık kavramı: Bel ve boyun fıtığında yırtılan kıkırdağın omurilik ve sinirlere bası yapmasını engellemeye çalışan ve “son zar” dediğimiz tabaka hâlâ sağlamsa “kapalı fıtık” demekteyiz. Bu zarın yırtılmasını takiben omurilik kanalı içine dağılan fıtığa ise “serbest fıtık” demekteyiz.

 • Bel ve ayağa (bel fıtığında) veya boyun ve kola (boyun fıtığında) tek taraflı vuran ağrı
 • CT, MRİ, diskografi gibi yöntemlerle klinik bulguları destekleyen subligamentous disk hernisi kapalı disk hernisi) mevcutsa
 • Mevcut disk hernisine bağlı, kuvvet, duysal ve refleks değişiklikler ortaya çıktıysa.
 • Özellikle 25 yaş altında meydana gelmiş lomber disk hernilerinde, ileride instabilite (belde dengesizlik) bulgularının ortaya çıkmaması için.
 • Daha önce açık disk cerrahisi geçirmiş ve tekrarlamış bel fıtığında, eğer yoğun fibröz doku nedeniyle ikinci ameliyat riskli görülüyorsa.
 • Ameliyat ve Genel anestezi uygun olmayan yaşlı , kalp hastalığı, böbrek yetmezliği, şeker hastalığı mevcut hastalarda.

Ayrıntılı uluslararası uygulamalarla ilgili bilgiyi www.clarus-medical.com adresindende alabilirsiniz.

disk2

BEL VE BOYUN FITIĞINDA NUCLEOPLASTY TEDAVİSİ

Bel fıtığı veya boyun fıtığı , omurgalar arası kıkırdağın yırtılarak , omurilik kanalının içindeki sinirleri sıkıştırmasıyla meydana gelen hastalıktır. Yatak istirahati, ilaç kullanımı, fizik tedavi ve ameliyat (mikrodiskektomi ve endoskopik diskektomi) tedavi için hastanın durumuna göre seçilir.

disk3

BEL ve BOYUN fıtığında hastanın durumuna göre uygulanan nükleoplasti tedavisi:

1mm kalınlığındaki özel bir iğnenin lokal anestezi altında fıtık dokusuna yerleştirilmesiyle yapılır. Skopi (hareketli röntgen) kontrolüyle bu işlemi takiben iğne ucundan uygulanan radyofrekans dalgalarıyla, kıkırdak içindeki yırtılan materyel eritilerek emilir. Böylece fıtık dokusu içindeki basınç düşürülerek sinir sıkışması tedavi edilir.

disk4

NÜKLEOPLASTİ:

 • Ameliyat değildir.
 • Uygun vakalarda tedavi için tek başına yeterlidir.
 • Lokal anestezi altında uygulanır.
 • Hastanede yatmayı gerektirmez.
 • Hasta 3-5 gün sonra işine dönebilir.

Bel fıtığı veya boyun fıtığı , omurgalar arası kıkırdağın yırtılarak , omurilik kanalının içindeki sinirleri sıkıştırmasıyla meydana gelen hastalıktır. Yatak istirahati, ilaç kullanımı, fizik tedavi ve ameliyat (mikrodiskektomi ve endoskopik diskektomi) tedavi için hastanın durumuna göre seçilir.