Boyun Fıtığının Cerrahi Tedavileri

BOYUN FITIĞININ CERRAHİ TEDAVİSİ, SERVİKAL MİKRODİSKEKTOMİ

Cerrahi tedavinin amacı, omurilik ve sinir dokusuna olan basıyı kaldırmaktır. Böylece hastanın, ağrısının geçmesi, uyuşma-kuvvetsizlik gibi bulgulardan kurtulması sağlanır. Uygun zamanda ve tecrübeli ellerde yapılan bu girişimler çok iyi sonuç verir. Bu gün için kullanılan yegâne yöntem servikal mikrodiskektomidir. Bazı hastalarda mikrodiskektomi ile beraber, çıkartılan kıkırdağın yerine vücuttan alınan bir kemik veya sentetik protezler de uygulanır. Servikal mikrodiskektomi’nin avantajları:

  • Ameliyata bağlı doku hasarının, kan kaybının ve enfeksiyon riskinin en az olması.
  • Mikroskop altında yırtılan kıkırdağın tam olarak çıkartılabilmesi.
  • Ameliyat sonrası ağrı ve hareket kısıtlamasının olmaması.
  • Hastanın kısa sürede evine ve işine dönebilmesi.

BOYUN FITIĞI AMELİYATINDA POZİTİF FAKTÖRLER:

  • Hastanın mevcut şikayet ve bulgularının çekilen MR ile uyumlu olması.
  • Omurilik veya sinir dokusunda kalıcı hasar oluşmadan cerrahi müdahale zamanlaması.
  • Diyabet, hipertansiyon, sigara kullanımı gibi risk faktörlerinin olmaması.
  • Ameliyattan sekonder kazanç dediğimiz, psikolojik beklentiler olmaması.
  • Ameliyat öncesi ve sonrası tedavi prensiplerinin hekim-hasta ilişkisi çerçevesinde, güvene dayalı olarak anlaşılması.
  • Cerrahın konu hakkındaki tecrübesi, gerektiğinde servikal füzyon dediğimiz kemik veya protez uygulamasını aynı seansta yapabilmesi.

boyun3

Ameliyat genel anestezi altında, boynun ön yüzü, tercihen sağ taraftan uygulanır. Omurga ön yüzüne varan cerrah, skopi kontrolüyle istenilen omurga mesafesine ulaşır. Bu andan itibaren mikroskop kullanarak iki omurga arasındaki kıkırdağı temizlemeye başlar. En sonunda, sinire veya omuriliğe bası yapan yırtılmış kıkırdak kısımda alınarak, bası kaldırılır.

boyun4

Bundan sonra kafes veya protez greft kullanılır. Aksi takdirde disk mesafesi zamanla daralarak hastada aynı boyun fıtığı ağrılarına benzer şikayetler yaratır. Disk protezi sonrası mesafenin korunması Protez uygulanmayan hastada mesafenin kapanması

boyun5

Ameliyat sonrası hasta 3 saat sonra ayağa kaldırılır, akşamüzeri eve gönderilir. Bazen 1-3 hafta arası boyunluk takması gereken hasta, 10 gün sonra işine dönebilir.