Diğer Tuzaklanmalar

BOYUN TUZAKLANMASI (TORASİK OUTLET SENDROMU):

Boyun hizasında omurilikten çıkan sinirler kola doğru gitmek üzere karmaşık bir ağ sistemi kurarlar. Mevcut sinirler önce birbirleriyle birleşir ve koltuk altına doğru ilerleyerek, buradan itibaren yeni bir dağılımla ana sinirler halini alır. Başlangıçta boyun omurlarından çıktıktan hemen sonra sinirlerden meydana gelen ağ sistemi bu noktada sıkışarak, boyun tuzaklanması meydana gelir. Sebeb genellikle 7. boyun omurundaki tam gelişmemiş kaburga oluşumudur. Aynı bölgedeki adele sistemindeki yapışıklıklarda hastalıktan sorumlu olabilir. Hastanın koluna vuran ağrı ve uyuşma şikayetleri yanında, kolunda dolaşım yetmezliği bulgularıda başlar. Boyun fıtığıyla karıştırılan hastalıkta ilaç tedavisi ve fizik tedavi fayda sağlamaz. Kesin tanı, EMG dediğimiz ölçümle konur. Tedavide cerrahi olarak bu bölgedeki sıkışıklığın giderilmesi gereklidir.

DİRSEK TUZAKLANMASI:

Boyun tuzaklanmasına göre daha sık görülen hastalıkta, ulnar sinirin dirsek iç yan yüzde içinden geçtiği kemik ve yumuşak bağ dokusundan meydana gelmiş kanalda sıkışmasıdır. Hastalar genelde eskiye dayalı bir dirsek travması tanımlar. Önceleri elde oluşan şüpheli uyuşmalarla başlayan hastalık zamanla , elde son iki parmağıda içine alan ağrı, yanma ,kuvvet kaybı ve parmak şekil bozuklukları meydana getirir. Ağrı ve yanma özellikle geceleri fazladır. Erken farkedilen hastalıkta bu sinir kanalının cerrahi olarak genişletilmesi tam iyilik hali sağlar. Parmaklarda şekil bozuklukları meydana gelmiş hastalarda ameliyat sonrası düzelme tam olmaz.

bilek4

KASIK TUZAKLANMASI (MERALGİA PARESTETİKA)
Kasık kanalının dış kenarından çıkarak, uyluk yan yüzüne dağılan duyu sinirinin sıkışması sonucu hasta, bu bölgede şiddetli yanıcı ağrı ve uyuşmalar hisseder. Hatta bu bölgeye pantolon, etek gibi giysilerinin dahi deymesine tahammül edemez. Genelde ayağıma yayılan ağrı diye tanımlandığı için akla ilk gelen hastalık bel fıtığıdır. Hastalığın zaman zaman azalması, bazı dönemlerde de şiddetlenmesi nedeniyle , depresif bir karakterde tabloya eklenir. Cerrahi olarak sinir çıktığı kasık kanalı genişletilerek , düzelme sağlanır.

KAVAL KEMİĞİ TUZAKLANMASI: 

Dizin hemen altında dış yan yüzde kaval kemiğin boynundan geçen sinirin sıkışması sonrası ortaya çıkar. Bu bölgede ağrı ayağa doğru yansıyan ağrı ve uyuşma mevcuttur. Bazan kısa sürede ayakta felç yapar . Bel fıtığıyla en çok karışan hastalıktır. Ayakta felç gelişen hastaların bir kısmı yanlış tanı alarak, bel fıtığı ameliyatı bile olabilir. Tedavisi kesin ameliyattır.

AYAK BİLEĞİ TUZAKLANMASI:

Ayak bileği iç yüzden geçen sinirin sıkışması sonrası ortaya çıkar. Hasta özellikle geceleri ayağının yandığını ve ağrıdığını ifade eder. Zamanla gündüzleride devam eden sürekli bir ağrı hali oluşur.

bilek5