Sinir Tuzaklanmaları Nedir?

SİNİR TUZAKLANMALARI NEDİR? 
sinir

Beyinden çıkan komutlar, takiben omurilik içinde seyrederek yoluna devam eder. Omurilik, omur cisimciklerinden oluşan omurga sisteminin içindeki boşlukta bulunur. Hareket emri, bir çok seviyelerde omurilikten ayrılan sinirlere dağılarak çevre organlara ulaşır. Özellikle kol veya bacağımızda, yer yer kemik ve adele arasında dar bölgelerden geçerek yoluna devam eden sinirler belirli bölgelerde sıkışarak sinir tuzaklanması dediğimiz hastalık meydana gelir. Sıkışarak bası altında kalan sinirin kan dolaşımında, azalma meydana gelir ve zamanla sinirin içinde harabiyet oluşur. Hastalarda mevcut sinirin dağılım alanına uyan ağrı, uyuşma, hareket kaybı gibi bulgulara yol açan bu hastalık gurubunun önemi , bel ve boyun fıtığıyla karışmasıdır. Konuya uzman olmayanların tanımakta ve tedavi etmekte zorlandığı bu hastalıklar nedeniyle, yanlışlıkla bel veya boyun fıtığı tedavisi gören bir çok hasta düzelmemekte , bazende gereksiz ameliyatlar nedeniyle zor durumda kalmaktadırlar. Bu hastalık gurubu bel veya boyun fıtığının tanı ve tedavisinde mutlaka gözönünde bulundurulmalıdır.

Birçok ayrı sinir tuzaklanması tanımlanmasına rağmen , içlerinde daha sık görülenleri 6 tanedir:

  • EL- BİLEK KANALI HASTALIĞI ( KARPAL TUNNEL HASTALIĞI)
  • DİRSEK KANALI HASTALIĞI (KUBİTAL TUNNEL HASTALIĞI)
  • BOYUN TUZAKLANMASI ( TORASİK OUTLET HASTALIĞI)
  • KASIK TUZAKLANMASI (MERALGİA PARESTETİKA)
  • KAVAL KEMİĞİ TUZAKLANMASI ( FİBULA BAŞI NÖROPATİSİ)
  • AYAK BİLEĞİ TUZAKLANMASI ( TARSAL TUNNEL HASTALIĞI)

İlk üç hastalık Boyun fıtığını taklit eder. Diğer Üç hastalıksa bel fıtığı bulguları vererek seyreder.

Bu hastalıkların ortak özellikleri genellikle orta yaşlarda, sinsi seyirli olmaları, başlangıçta kısa süreli uyuşma veya karıncalanma gibi müphem şikayetler nedeniyle dikkate alınmamalarıdır. Hastaların şikayetleri genellikle gece artar ve uyandırır, hasta kolunun veya ayağının üzerine yatmış gibi donduğunu, hareket etttirdiğinde azaldığını tarif eder. Zamanla kuvvetsizlikte gelişen bu hasta gurubunda çoğunlukla şikayetler bel veya boyun fıtığına bağlanır.

Yanlış tedavi uygulamaları sonucu hasta yapılan tedavilerden fayda görmez ve hekime güvenini kaybeder. Bu hastalıkta tanı için kullanılana yegane tetkik EMG ( Sinir elektrosu)dur. Tedavinin temelinde: sinirlere olan basıyı geçirici ilaç, istirahat veya fizik tedavi yöntemleri yanında, cerrahi müdahalelerde yer almaktadır. Sinirlerde geriye dönüşü olmayan hasar meydana gelmeden önce dekompresyon dediğimiz basının kaldırılması ameliyatı uygulanmalıdır.Basının uzun süre devam etmesi sonrası, bir sinirin içinde iletiyi taşıyan hücre sayısında azalma ve yapısında bozulma meydana gelmektedir.

sinir1